Övriga verksamheter

Securitas Sverige

Securitas Sverige AB är branschledande inom säkerhetslösningar och har haft en aktiv roll i branschens utveckling sedan starten, 1934. Från norr till söder skyddar vi hem, arbete och samhälle och är arbetsgivare till närmare 10 000 medarbetare.

Tillsammans med omkring 100 000 kunder arbetar vi progressivt med att förbättra och utveckla dagens säkerhetslösningar i en värld där riskerna ständigt förändras. Något som både ställer höga krav på oss som företag men också våra medarbetare och den tekniska utvecklingen. Avancerad säkerhetsteknik och personell bevakning är stommen i vår verksamhet och vårt mål är att uppfylla de krav och den trygghet som våra kunder efterfrågar.

Svensk säkerhet sedan 1934
Securitas är ett svenskt säkerhetsföretag och den svenska verksamheten är en del av Securitaskoncernen som finns och verkar i 48 länder världen över och sysselsätter mer än 355.000 medarbetare. Securitas värdegrund Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet är ledorden i företaget och genomsyrar vårt arbete i alla led. Något som även vägleder våra medarbetare i sin dagliga kontakt med kunder, kollegor och i det samhälle vi verkar i. År 2020 uppgick den totala försäljningen till 107.954 MSEK och rörelseresultatet till 4.892 MSEK.

Öppettider

Måndag
 00:00 – 
23:59
Tisdag
 00:00 – 
23:59
Onsdag
 00:00 – 
23:59
Torsdag
 00:00 – 
23:59
Fredag
 00:00 – 
23:59
Lördag
 00:00 – 
23:59
Söndag
 00:00 – 
23:59

Medlemsansökan

Mellanrubrik?
Mellanrubrik?
Mellanrubrik?