Hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer

Hemvist utvecklar, bygger och förvaltar hem med omtanke om människor, klimatet och framtida generationer. Bostäderna utvecklas efter platsens unika behov, byggs med hållbarhetslösningar i framkant och förvaltas långsiktigt. Hemvist vision är att vara ledande utvecklare och förvaltare av attraktiva och hållbara hem och kvarter, med ansvar för att människor trivs och känner sig trygga.

Genom långsiktigt ansvarstagande skapas välkomnande miljöer för boende, såväl i som omkring bostaden. Fokuset på att bygga långsiktigt hållbart driver på innovation och effektiva lösningar, ofta i samarbete med andra. Hemvist är lyhörda efter kommuners behov och samtidigt proaktiva utvecklare som driver hållbarhetsarbetet framåt. Men framför allt genomsyras Hemvist av ett holistiskt tankesätt, där det inte bara handlar om att bygga en viss mängd fastigheter till ett visst pris – utan hur det ska bli riktigt bra för de människor som ska bo och verka där.

Då olika boendeformer passar olika människor och i olika delar av livet har Hemvist en bredd av bostäder under utveckling och i förvaltning. Det rör sig om hyresrätter och bostadsrätter, trygghetsbostäder och LSS, kollektivhus och lägenheter där kompisar enkelt kan bo tillsammans. Hemvist tror på områden med blandade bostadsformer. Ett exempel är villaområdet Norby i Uppsala där Hemvist byggt hyresrättshusen Tryffeln. Tryffeln tilldelades Uppsala kommuns Arkitekturpris 2021. (läs mer här).

Hur stadsplanerare och bostadsutvecklare bygger och formar framtidens boende och städer är en avgörande pusselbit för människors välmående. Det är en del av grunden för ett samhälle som håller ihop och utvecklas i rätt riktning. I det arbetet är Hemvist en långsiktig och pålitlig aktör som möter samhällets behov genom kreativ arkitektur, innovativa lösningar och konstruktiva samarbeten.

Öppettider

Måndag
 08:00 – 
17:00
Tisdag
 08:00 – 
17:00
Onsdag
 08:00 – 
17:00
Torsdag
 08:00 – 
17:00
Fredag
 08:00 – 
17:00
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt