Underhållsarbeten i city

Under veckorna 15-26 genomför Västerås Stad och Mälarenergi flera underhållsarbeten i city. Det ska bli ett finare och mer tillgängligt city. Alla verksamheter håller öppet som vanligt och det kommer alltid att finnas en yta på trottoaren som gör att du kan ta dig längs gatan och fram till alla entréer.

Västerås stad och Mälarenergi ska genomföra flera projekt som medför trafikavstängningar i Västerås city. För att minimera stöket samordnas dessa projekt under vecka 15-26. Nedan följer information om underhållsarbetet. Uppdaterad information hittar du på https://www.vasteras.se/trafik-och-gator/byggprojekt/vasagatan—stora-gatan.html


Det här gör Västerås stad

 • Vasagatan, etapp 2. Underhållsarbete från korsningen vid Hantverkargatan och fram till Munkgatan.
 • Byte av markvärmefördelare vid Stora Gatan/Sturegatan.
 • Byte av markvärmefördelare vid Stora Gatan/Slottsgatan.


Det här gör Mälarenergi

 • Underhåll av vatten och avlopp vid Munkgatan.
 • Underhåll av fjärrvärme vid Stora Gatan.

Har du frågor om Mälarenergis arbeten?
Kontakta Kundcenter 021-39 50 50 eller post@malarenergi.se
malarenergi.se/driftinfo/


Ny beläggning

När alla arbeten är klara lägger vi ny beläggning på Stora Gatan, mellan Kopparbergsvägen och Slottsgatan, samt på Vasagatan mellan korsningen Stora Gatan och ner mot Munkgatan.


Vasagatan – etapp 2

Nu påbörjar vi etapp 2 på Vasagatan. Det är en forsättning av den första etappen som genomfördes under 2019. Då var det cirka 150 meter längs Vasagatan som bland annat fick nya trottoarer, sidoområden samt nya slitlager på gatan. Området började från korsningen vid Hantverkargatan och fortsatte en bit förbi korsningen vid Smedjegatan.

I Etapp 2 ska vi bland annat förbättra trottoren, körbanan och busshållplatsen. Vi kommer också att ersätta trasig utrustning. Arbetsområdet börjar vid platsen där vi tidigare arbetade vid Hantverkargatan och vidare ner mot Munkgatan.


Förbättringar under andra etappen

 • Vi åtgärdar sättningar, glidande underlag och avstånd mellan plattor på trottoaren.
 • Vi minskar lutningen och anpassar höjderna vid butiksentréerna.
 • Passagerna/nedsänkningarna mellan trottoar och körbana rustas upp med nya ytskikt som vid den förra etappen.
 • Sofforna får ny träyta. Varannan stensoffa får dessutom arm- och ryggstöd för bättre tillgänglighet.
 • Busshållplatsen blir tillgänglig. Den kommer också att förstärkas och förlängas.
 • Vi renoverar markvärmen mellan Stora gatan – Munkgatan för att säkra fortsatt drift.
 • Det blir bättre belysning.
 • Trasig utrustning byts ut till likadana som vid tidigare etapp (till exempel skyltar, skräpkorgar, plattor och pollare)
 • Körbanan får nya slitlager från korsningen vid Stora Gatan och ner mot Munkgatan.
 • Din säkerhet är viktig
 • Vi renoverar trottoaren i olika etapper. Vi börjar på ytorna närmast gatan, därefter närmast fasaden. För att ditt besök i city ska ske på smittsäkert sätt kommer det alltid att finns tre meter bred gångyta på trottoaren. Då är lättare att hålla avstånd till dem du möter. Detta medför att vi behöver använda gatan för att förvara byggmaterial. Det finns en skyddande avspärrning runt arbetsområdet. Den kommer att ändras under arbetets gång.


Preliminär tidplan

Byggtiden pågår under vecka 15-26.

 • Vecka 15. Etablering på Vasagatans gångytor.
 • Vecka 16. Etablering på Vasagatans körbana. Trafiken stängs av, läs mer nedan.
 • Vecka 18-21. Bytet av markvärmefördelare på Stora Gatan/Slottsgatan.
 • Vecka 22. Bytet av markvärmefördelare på Stora Gatan/Sturegatan.
 • Vecka 26. Alla cityprojekt, inklusive ny beläggning, ska bli klara. Vi anpassar tidplanen beroende på eventuella event.
 • Vecka 27. Trafiken går som vanligt igen.

Så här påverkas trafiken under vecka 16-26

 • Vasagatan stängs av för all fordonstrafik mellan Igor och Munkgatan.
 • Igors parkeringshus är öppet som vanligt.
 • Det kommer alltid att vara framkomligt längs trottoaren och till alla entréer.
 • Cykeltrafiken påverkas inte av avstängningen, däremot behöver du leda din cykel på trottoaren vid arbetsområdet.
 • Stora Gatan är endast öppen för leveranser. Infart sker från Kopparbergsvägen (enkelriktad trafik).
 • Gång och cykel tillåten längs Stora Gatan. Körbryggor kan förekomma. Avspärrningen ändras under arbetets gång.
 • Stora Gatan stängs av för övrig fordonstrafik, inklusive busstrafik.


Busstrafiken leds om via cityringen

Hållplatserna Rudbecksgatan, Smedjegatan, Stora Gatan och Källgatan kommer att stängas av i båda riktningar under vecka 16-26. Linje 1-6 och 21 kommer att ledas om via cityringen. Använd hållplats Västerås Central om du vill byta buss. Där väntar bussarna in varandra genom så kallad samtrafik.

Även Flexlinjen, färdtjänst och sjukresor påverkas av avstängningen. Hållplatsen vid Igor kommer inte att kunna användas. Följande hållplatser är öppna i city: Stora Torget – Flexhållplats 1501, Källgatan – Flexhållplats 1212, Fiskartorget – Flexhållplats 8701, Skrapan – Flexhållplats 1301, Konserthuset – Flexhållplats 1210 och Centralen – Flexhållplats 1209. I och med att inga fordon kan trafikera Västerås city kan det bli längre res- och väntetider.

vl.se/vasagatan-storagatan