Mot frihetens tid

Sjung om studentens lyckliga dar
om allt som är ogjort
om allt som finns kvar

 

Gå mot din framtid 
så oviss och vid
mot hoppet, mot drömmen
mot frihetens tid

 

Författa din framtid
på oskrivna blad
där valen du väljer
blir minnen på rad

 

Låt önskan bli verklig,
håll drömmarna kvar
om allt du vill göra
om gåtornas svar

 

Följ din förhoppning
och tro på din röst
det sanna och rätta
ger samvetet tröst

 

Vänd dig tillbaka
nån gång då och då
vi stannar och finns här
men låter dig gå

 

©JessicaMarieOlsson 2019
www.facebook.com/jessicasdikter