Stadskärnor i förändring kräver gemensamma krafttag

Vem vill inte ha en stadskärna som sjuder av liv och rörelse, butiker, caféer, restauranger, hotell, salonger och kultur? Ett levande centrum som inte bara ger mer skatteintäkter utan också fler arbetstillfällen, ökad trygghet och livskvalitet. Det är just detta som 46 städer runt om i landet vill lyfta fram i en ny upplysningskampanj.  

Konsumenternas val påverkar samhällsfunktioner
”Ingen puls utan din” är ett nationellt initiativ för att belysa vikten av människor i stadskärnan. Det handlar om betydligt mer än ett trevligt centrum, inte minst om finansiering av viktiga samhällsfunktioner.

– Stadskärnan är en motor för hela kommunen med en lång kedja av reaktioner. Ju fler som väljer att handla hos de lokala aktörerna desto fler behöver anställas. Ju fler som erbjuds arbete, desto högre blir skatteintäkterna i kommunen. Exempelvis bidrar konsumtion i landets stadskärnor till drygt 30 miljarder i momsintäkter som går till just vård, skola och omsorg, säger Maria Fors, VD för Västerås Citysamverkan.

Handla lokalt, handla hållbart
Kampanjen lyfter också fram det hållbara i att handla lokalt. I stadskärnan möts alla!

– Att handla lokalt är att handla hållbart, som alla kan vara med och påverka i olika grad. Ett sätt kan vara att ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla lokalproducerade varor. Samtidigt minskar de övergripande transporterna eftersom man redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka några returer, fortsätter Maria Fors.

Öppet brev till näringsministern Karl-Petter Thorwaldsson
Städerna fokuserar på hur konsumenternas val påverkar viktiga samhällsfunktioner. Syftet är att skapa nyfikenhet och debatt, bland annat genom annonser med rubriker som ”Beställ in en dagens, få bättre sjukvård”, ”Köp en tröja, få fler behöriga lärare” och ”Gå på konsert, få bättre bibliotek”.

– Vi har också skrivit ett öppet brev till Karl-Petter Thorwaldsson, landets näringsminister för att lyfta frågorna på nationell nivå – exempelvis utse ett ansvarigt statsråd och utreda samt säkerställa stadskärnans betydelse för hållbar tillväxt och välfärd, avslutar Maria Fors.

Pulshöjande statistik
Visste du att…

  • 20 procent av alla svenska momsintäkter från butiker, restauranger, caféer, hotell och andra verksamheter genereras av företag som verkar i våra stadskärnor (källa: WSP). 
  • Sveriges stadskärnor omsätter 220 miljarder kronor, vilket innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg.
  • de som arbetar i stadskärnan representerar 12 procent av landets inkomstskatter. Det motsvarar cirka 85 miljarder kronor.
  • utöver intäkter bidrar ökade flöden i centrum även till trygghet i det offentliga rummet.
  • verksamheter i stadskärnan ger ett positivt tillskott även när hänsyn tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från hushållens konsumtion.

”Ingen puls utan din” är del två av ett nationellt initiativ för att belysa vikten av levande stadskärnor. 46 städer runt om i Sverige står bakom uppropet. Läs mer om kampanjen här.

För mer information och bildmaterial, kontakta:

Maria Fors
Mobil: 070-532 53 30
E-post: maria.fors@vasterascity.com