Sommar i Vasaparken

I vårt arbete med ett tryggt och trivsamt City har vi identifierat Vasaparken som en plats som behöver tillgängliggöras för alla Västeråsare. Vi ser särskilt över barnperspektivet och vill tillsammans skapa en plats om är både trygg, trivsam och rolig för alla.

Tack vare en satsning på ett tryggare och trivsammare city, kan du njuta av aktiviteter varje dag under sommaren i Vasaparken. Här finns Herrgårdsgungor, foodtruck med fika att köpa, massor av lekprylar för utlåning, sittytor, filtar, samt personal som finns tillgänglig för lekar, bus och samtal från kl 11-19 varje dag.

Västerås Citysamverkan arrangerar ”Sommar i Vasaparken” tillsammans med Västerås stad, Nämnden för idrott-fritid och förebyggande, Tekniska nämnden och Mon ami Marcel P.