Om oss

Västerås Citysamverkan

City är vårt hjärta och vår hjärtesak ​

Västerås city är stadens hjärta! Det är vår mest aktivitetstäta plats med bra lägen för handel, nöjen, kultur, bostäder och kontor. Det är en mötesplats för alla västeråsare och besökare. City bidrar naturligt till integration, mångfald och stolthet. Till city är alla välkomna. Här blir vi ett sammanhållet Västerås.

Allt detta tillsammans bekräftar citys särställning och spelar en stark och viktig roll för Västerås identitet och varumärke. I och med att city är en plats för alla, så måste alltid vår ledstjärna vara att hitta gemensamma nämnare, som alla kan trivas med tillsammans.

Alla vinner på att samverka
Alla vi som vill utveckla Sveriges bästa city löser våra utmaningar bättre om vi går åt samma håll. Med en gemensam vision, mål, arbetsprocess, strategi och kommunikation blir vi alla till vinnare!

Med samma bild och samma mål är det lättare att hjälpas åt och enklare att bidra. Principen är att så snart något ska ske som har att göra med citys utveckling lämnar politiker, förvaltare, tjänstepersoner, handlare, fastighetsägare och andra aktörer sina vanliga roller och arbetar tillsammans. Samarbetet ger oss mer förändrings­kraft, en starkare röst och mer pang för pengarna. Det minimerar tomgång och konflikter, maximerar upplevelsen för invånarna och ökar nyttan för verksamheterna.

Citysamverkan verkar för att vi tillsammans ska göra skillnad
för Västerås City
Citysamverkan är en enande kraft som främjar samverkan mellan alla Västerås Citys intressenter. Citysamverkan skapar förutsättningar för att vi tillsammans kan utveckla Västerås City och stärka dess attraktionskraft och stadskärnans kommersiella, sociala och kulturella betydelse för Västerås, för besökarna och för alla aktörer.

Genom att möjliggöra goda samarbeten och kommunikation mellan så många intressenter som möjligt bidrar Västerås Citysamverkan
till ett brett och spännande utbud av etableringar, upplevelser och aktiviteter i en trivsam och trygg miljö, där alla är välkomna.

Citysamverkans arbete ger en levande och attraktiv stadskärna. Citys ytveckling bidrar till hela Västerås stads vision ”Staden utan gränser”.

Vår vision:

För Sveriges bästa city

Västerås City ska vara ett attraktivt och hållbart city. En självklar plats för att trivas, träffas och njuta av livet. Ett city som västeråsarna älskar och är stolta över. Ett city vi ständigt skapar, tillsammans. Där alla är välkomna.

Målet:​

Ett attraktivt, tryggt och trivsamt Västerås City

Västerås City ska vara ett attraktivt och hållbart city. En självklar plats för att trivas, träffas och njuta av livet.
Ett city som västeråsarna älskar och är stolta över. Ett city vi ständigt skapar, tillsammans. Där alla är välkomna.

Som leder till
• Stärkt lönsamhet för verksamheter i city
• Ökat värde på fastigheter i city
• Ökad investeringsvilja i staden
• Stärkt varumärke för Västerås och enskilda verksamheter
• Ökad stolthet bland invånare och näringsidkare

Strategier för att nå våra mål
• Gemensam handlingskraft i arbetsgrupper
• Öppen och enhetlig kommunikation
• Skapa förutsättningar för samverkan
• Initiera och delta i gemensamma projekt

Organisation och styrelse

Västerås Citysamverkan ägs av två föreningar. Näringsidkare respektive fastighetsägare i city har bildat var sin förening, Västerås Cityförening samt Föreningen Fastighetsägarna i Västerås City. Gemensamt har dessa föreningar bildat Västerås Citysamverkan AB, där föreningarnas aktiva verksamhet sker. Företaget har sitt säte i Västerås.

Mellan Västerås Citysamverkan AB och Västerås stad finns ett
samarbetsavtal som reglerar hur parterna gemensamt ska arbeta
för att utveckla och stärka Västerås City. Västerås Citysamverkan AB är en remissinstans för planer som gäller Västerås City och remisser sänds från kommunen, landstinget, länsstyrelsen med flera.

Styrelse
Ägarföreningarna representeras i Citysamverkans styrelse. För att bidra med kunskap och engagemang ingår även adjungerade
representanter från Västerås stad i styrelsen. Citysamverkans
styrelse träffades sju gånger under 2022.

En utökad styrelse träffas två gånger per år för att informera fler
om Citysamverkans arbete, driva utveckling och skapa ännu bättre
förutsättningar för det gemensamma arbetet med satsningar på Västerås City. I den utökade styrelsen deltar fler av stadens ledande tjänstepersoner samt den politiska ledningen, under 2022 kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S) och oppositionsråd
Elisabeth Unell (M).

Ledning och anställda
Västerås Citysamverkans vd är Maria Martinsson (fd Fors). VD driver verksamheten utifrån styrelsens direktiv och agerar även representant och talesperson för Västerås City i olika sammanhang inom och utanför Västerås.

Pernilla Anvemyr arbetar som konsult med evenemangsansvar. Vi  jobbar även med flera konsulter inom kommunikation och marknadsföring. I huvudsak Malin Jansson på Curlicue och företaget We dig it.

En stor och viktig del av vårt arbete sker i de olika arbetsgrupper och forum som är aktiva inom ramen för Citysamverkan 

Medlemmarna i Västerås Citysamverkan är är med och gör skillnad.
Alla medlemmar bidrar till att stärka Västerås City. Bland våra medlemmar finns en mängd olika typer av verksamheter och organisationer representerade. Representanter från medlems­­­föreningarna ingår i Västerås Citysamverkans styrelse samt i de olika arbetsgrupper som aktivt arbetar med att utveckla vårt city. Medlemmarna påverkar till stor del vilka frågor bolaget ska arbeta med.

Styrelse Västerås Citysamverkan 2022
Ordförande: Karl Ternemo, Castellum
Vice ordförande: Jordhi Lindholm, Sigma Fashion

Ledamöter:
Bo Eriksson, H&M
Lucie Ukvitne, Amaryllis
Thomas Lundin, Castellum
Tariq Boholm, Corem Property Group

Suppleanter:
Jens Halvarsson, Stadsrum Fastigheter AB

Adjungerad:
Maria Martinsson, vd Västerås Citysamverkan AB
Carl Arnö, direktör Stadsbyggnadsförvaltningen
Hans Näslund, direktör Teknik och Fastighetsförvaltningen
Pia Nordstedt, Invest Västerås
Lars Toll, NCM Development
Johanna Areskoug, Real Value Management
Eddy Estigarribia, Vardagruppen

Utökad styrelse 2022
Den utökade styrelsen kompletteras med stadens högsta ledning av politiker och tjänstepersoner.

Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande (S)
Elisabeth Unell, oppositionsråd (M)
Helene Öhrling, stadsdirektör
Christin Tjärnheden, direktör för strategisk samhällsutveckling
Lenny Hallgren, direktör för kultur, idrott, fritid och förebyggande
Eva Lilja, näringslivsdirektör

Styrelse Västerås Cityförening
Ordförande: Jordhi Lindholm, Sigma Fashion
Vice ordförande: Bo Eriksson, H&M

Ordinarie ledamöter:
Georgios Nerantzidis, FrontRow
Karin Widell, Klippstugan
Anna Goffrich, Taste N More
Eddy Estigarribia, Vardagruppen

Suppleanter:
Arman Persiano, Harmoniq
Magnus Odeen, Let me be Frank

Adjungerad:
Maria Martinsson, Västerås Citysamverkan AB
Mats Toso, Stadsrum Fastigheter AB
Frida Moss, Real Value Management

Styrelse Föreningen Fastighetsägarna Västerås City

Ordförande: Karl Ternemo, Castellum

Ledamöter:
Thomas Lundin, Castellum
Tariq Boholm, Corem Property Group
Mikael Källqvist, Bostads AB Mimer
Jens Halvarsson, Stadsrum Fastigheter AB
Marika Wodzinski, Kungsporten

Styrelsesuppleanter:
Johanna Areskoug, Real Value Management
Jimmie Almberg, Länsförsäkringar Bergslagen
Christian Brobeck, Aroseken
Håkan Andreasson, Bostjernan

Adjungerade:
Maria Martinsson, Västerås Citysamverkan
Lars Toll, NCM Developme

Våra arbetsområden

Besöksmätning

Tillsammans med Bumbee Labs utför vi mätningar av besöksstatistik i city. Tack vare vårt unika system kan vi inte bara räkna besök utan även se hur flöden rör sig i staden under dygnets alla timmar. Syftet är att få bättre kunskap om gång och cykelflöden och därigenom kunna vidta rätt åtgärder för utveckling av city. Mätningarna sker genom anonymiserad registrering av mobiltelefoner och datorer.

Läs mer om Datainspektionens beslut här >>>

Utmärkelser och certifieringar

Den här filmen var en del av vår ansökan till Årets Stadskärna 2013.

Årsberättelse 2022

I årsberättelsen berättar vi den korta versionen av det Citysamverkan gjort och allt som hänt i Västerås City 2022.

Läs årsberättelsen här >>>

Kontakta oss

Västerås Citysamverkans kontor hittar ni på Smedjegatan 15, andra våningen. För att nå oss på kontoret så ringer ni 021-448 03 00.

MARIA MARTINSSON, VD/Cityledare
maria.martinsson@vasterascity.com | 070-532 53 30

PERNILLA ANVEMYR, Evenemangskoordinator, Presentkortsansvarig
pernilla.anvemyr@vasterascity.com | 070-352 10 16

Västerås City Podd

I Västerås Citypodd möter du människorna bakom kulisserna i city. Här får du höra historierna runt stadskärnans evenemang, företag och byggnader. Lyssna på vår podd på Soundcloud >>>

Västerås City låt

Västerås Citys låt är en beskrivande låt av Västerås som många hört delar av på radio.
Här kan du lyssna på hela låten: