Ditt medlemskap
gör skillnad

Västerås Citysamverkan AB är ett bolag som ägs av Västerås Cityförening och Föreningen Fastighetsägarna i Västerås City. Bolagets uppdrag är att tillsammans med Västerås Stad arbeta för en livfull och attraktiv stadskärna. Vi arbetar med frågor inom följande områden, helt och rent, tryggt och snyggt, stadsmiljö, parkering och tillgänglighet, markandsföring och evenemang samt kvalitét och utbud. I bolagsstyrelsen för Västerås Citysamverkan ingår Västerås Cityförenings ordförande samt ytterligare två representanter vardera från de två föreningarna samt tjänstemän och politiker från Västerås Stad.

Att vara med i Västerås Cityförening har flera fördelar tex. Möjlighet att påverka vilka frågor som föreningen ska arbeta med. Vad tycker du är viktigt för att utveckla Västerås stadskärna och din verksamhet? 

Medlemsförmåner

  1. Möjlighet att påverka vilka evenemang och aktiviteter som ska genomföras.
  2. Du får regelbundet ett medlemsbrev med aktuell information om vad som händer i City.
  3. Vi anordnar frukostmöten ca 1 gång/månad där du träffar andra medlemmar och får ta del av information som vad som är på gång i staden.
  4. Varje år arrangerar vi utbildningar inom till exempel försäljning, bemötande och visual merchandising.
  5. Du har möjlighet att på olika sätt få stöd när det gäller marknadsföring. Vi syns med reklam i TV. Vi marknadsför hela citys utbud. Både butiker, kultur nöje, evenemang och restauranger. Vi har våra egna Citysidor i Vlt och Västerås Tidning varje månad, där vi skriver om nyetableringar, har intressanta reportage och informerar om vad som händer i City den kommande månaden. Vi är aktiva på sociala medier och du kan synas på vår Facebook och Instagram samt bidra med ditt varumärke till tävlingar och marknadsföring.
  6. Som medlem kan du ansluta dig till Västerås Citys Presentkort. Presentkortet gäller idag i över 170 verksamheter och marknadsförs regelbundet.
  7. Du får reducerat pris när du annonserar i Citysidorna. Att annonsera i Citysidorna har flera fördelar. För det första så är det fördelaktigt rent prismässigt att annonsera och för det andra och absolut viktigaste är att när vi alla tillsammans annonserar i Citysidorna ger det ett kraftigt intryck och visar det breda utbud vi har i City. Kostnaden för medlemskapet i Västerås Citysamverkan är 200 kr i medlemsavgift per år. 2400 kr/år i avdragsgill serviceavgift. Serviceavgiften gäller t.o.m. 200 kvm hyrd yta. Överstigande kvm kostar 12 kr/kvm och år.

Medlemsansökan

Företagsuppgifter
Bolagsuppgifter
Fakturaadress

Tack!

Din ansökan har nu skickats till oss på Västerås citysamverkan. Vi kontaktar er innom ett par dagar.

Mvh, Västerås citysamverkan