Västerås Citysamverkans integritetspolicy

Som vän, medlem eller samarbetspartner till Västerås Citysamverkan ska du känna dig trygg med hur vi använder din mailadress, telefonnummer och andra personuppgifter.

De personuppgifter vi hanterar i vårt kontaktregister är enbart sådana som du själv lämnar till oss (som e-mail, mobilnummer etc.) när du till exempel blir medlem hos oss eller ber om att få ta del av vårt nyhetsbrev. Vi hanterar enbart allmängiltiga personuppgifter – därmed inga personnummer. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade, hanterar dem med varsamhet och sparar inte uppgifter längre än vad som krävs för att följa de lagar som finns, till exempel bokföringslagen (7år).

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, inbjudningar och annan viktig information till dig. Men, vi delar inte dina personuppgifter med andra utan ditt samtycke. De stannar hos oss, utom när vi har avtal med en tredje part som upprätthåller samma skyddsnivå som vi. Exempel på sådan part är en redovisningsbyrå.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade. Lagen säger att du lätt ska kunna avregistrera dig från nyhetsbrev och annan marknadsföring. Att du ska kunna bli helt borttagen från alla våra system. Du som inte är medlem och ej längre önskar ta del av vårt nyhetsbrev behöver bara klicka på avregistrera längst ner i vårt nyhetsbrev. För dig som medlem sparas uppgifter så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Läs hela Dataskyddsförordningen här >>>