NATIONELL UPPLYSNINGSKAMPANJ:

Ingen puls utan din!

Miljö och transporter.

Att handla lokalt är att handla hållbart. Och i vilken grad kan du själv påverka. Ett sätt kan vara att ta sig till stadskärnan med ett miljösmart fordon. Ett annat sätt kan vara att handla lokalproducerade varor. Samtidigt minskar du de övergripande transporterna eftersom du redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka returer. 

En del av stadskärnans renässans beror på att den har förutsättningarna att möta framtidens krav på hållbarhet. Mellan åren 2007 till 2017 minskade utsläppen från vägtransporter något – men 2018 bröts den positiva trenden. E-handeln har satt sina avtryck på klimatet, och det har flera orsaker. Fria leveranser och returer är en självklar del av många e-handlares sätt att locka kunder, vilket bidrar till kraftigt ökande lastbilstransporter. Det har även fört med sig helt nya konsumtionsvanor. Beställningar på en mängd varor som ska testas i hemmet resulterar ofta i att majoriteten skickas tillbaka. Det kan bero på att varan inte motsvarade utseendet i webbutiken, att det är fel storlek, att konsumenten ångrat sig, att syftet var att testa flera varor, att varor endast används för att ta foton, att fel vara levererats, att paket aldrig hämtas ut eller på grund av transportskador. En av tio konsumenter genomför minst en retur per månad. Samtidigt finns det aktörer från utlandet som billigt eller kostnadsfritt erbjuder sina kunder att köpa hem produkter som skickas från andra sidan jorden. Ofta direkt från fabriker som inte prioriterar varken hållbara material eller rimliga arbetsvillkor. Men det finns fler anledningar till att handla i stadskärnan än att göra en insats för klimatet. Äkthet, upplevelse-shopping, social interaktion, god service och omedelbar leverans. Detta är också anledningar som gör handel i stadskärnan relevant nu och i framtiden. Det som behövs är en ökad medvetenhet från konsumenter – kombinerat med innovation och förnyelse av den fysiska kundupplevelsen. 

Visste du att de kommersiella gatuplansverksamheterna i stadskärnan ger ett positivt tillskott till samhällsekonomin även när hänsyn tas till kostnader för klimatpåverkande utsläpp från hushållens konsumtion. [Källa WSP]

Visse du att 1 av 10 konsumenter genomför minst en retur per månad. [Källa Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2020/2021] 

De vanligaste anledningar till att varor går i retur som handel i fysisk butik helt eliminerar: 

  • Varan såg inte ut som i webbutiken eller motsvarade inte förväntningarna
  • Fel storlek (om man provar på plats)
  • Paket hämtas inte ut 
  • Transportskadade varor
  • Fel vara levererades 


Tillbaka till föregående sida >>>