FAQ Vinterbelysningen

Smartare vinterbelysning i city ger både trygghet och mindre elförbrukning

Visst är det något särskilt med vår fina vinterbelysning som skapar såväl trygghet som mysig stämning under den mörka årstiden! I Västerås city drivs sedan fler år tillbaka all vinterbelysning med LED. Detta sparar 80 procent energi jämfört med äldre belysning. Nu inför vi dessutom timrar som gör att belysningen bara lyser under den mörka delen av dygnet för att spara ytterligare el.

De senaste åren har Västerås stad tillsammans med Västerås Citysamverkan och fastighetsägarna i city satsat på att köpa in mer vinterbelysning och byta ut befintliga ljuskällor till mer energibesparande sådan.

Vinterbelysningen är väldigt uppskattad bland stadens invånare, besökare och verksamheterna i city. Här finns bland annat de stora lysande rådjuren och hjortarna i Vasaparken, våra kärlekshjärtan vid Vasagatan, girlangerna på Stora gatan och ljustaket på Hantverkargatan. Den fina vinterbelysningen bidrar till att city blivit en destination att besöka även vintertid.

– Västerås city ska vara en välkomnande och trygg plats under hela året. Det är viktigt för våra boende, besökare och företagare att man trivs här oavsett årstid. Upplysta gator, parker och stråk skapar positiva effekter. Och ju fler som vistas i city, desto mer ökar sysselsättningen och folklivet i vår stadskärna, säger Maria Martinsson, VD för Västerås Citysamverkan.

All vinterbelysning i stadskärnan är LED, vilket minskar elförbrukningen med 80 procent jämfört med äldre belysning. Den el som vinterbelysningen drar idag utgör en väldigt liten del av den totala årsförbrukningen av gatubelysningen – en minimal investering sett till den trygghet och det psykiska välmående som ljuset medför.

– I invånardialogen ”Tyck om din innerstad” och i vårt gemensamma arbete med att skapa en tryggare stadskärna har vi sett att belysningen är en av Västeråsarnas högt prioriterade åtgärder för att skapa trygghet i city. Vi har gemensamt beslutat att hålla vinterbelysningen tänd även i år, eftersom den totala elförbrukningen av vinterbelysningen är så pass låg sett till den trygghetsskapande effekt det ger, säger Hans Näslund, direktör på teknik-och fastighetsförvaltningen i Västerås stad. Han fortsätter:

– Vi ser att de stora besparingarna vi kan göra när det gäller elförbrukning är just att byta ut gammal gatubelysning till ny LED-belysning. De senaste 10 åren har vi mer än halverat energiförbrukningen för vår utomhusbelysning genom att byta till hållbarare ljuskällor. I år kommer vi också att investera i timers för att låta vinterbelysningen vara släckt under dagtid.