Betydelsen av konsumenters val synliggörs nu av 40 städer

Intresset för det lokala näringslivet och vår närmiljö har ökat drastiskt på grund av pandemin och miljöhot. Över 40 städer går den 9 november ut med ett gemensamt upplysningsmanifest för att förstärka kunskapen om hur varje konsument kan påverka stadskärnans och samhällets utveckling genom sina val. En levande stadskärna skapar trygghet och arbetstillfällen.

Startskottet till idén kom från en lokal verksamhet i Malmö, där butiksinnehavaren eftersökte en aktion med ett större djup än de vanliga marknadsföringskampanjerna med lokalt fokus. Flera verksamheter i städer runt om i Sverige har haft liknande funderingar och nu var tiden mogen.

Problemet är att kunden ofta inte är medveten om hur deras val faktiskt påverkar deras egen närmiljö på sikt, när de klickar hem en vara från ett annat land. Att det till exempel innebär färre arbetstillfällen och missade skatteintäkter, som bland annat går till vår välfärd. Jag önskade en informativ kampanj som skulle upplysa och skapa medvetenhet, utan att skriva någon på näsan”, säger Marie Strinnholm på Popolino i Malmö.

Marie Strinnholm tog kontakt med sin lokala cityorganisation för att ventilera sina tankar. Idéerna togs om hand och fördes vidare i det nationella nätverket av cityorganisationer och snart tillsattes en arbetsgrupp med representanter från såväl större städer som mindre orter. Resultatet blev en upplysningsinsats under parollen ”Ingen puls utan din”.

Våra val är viktigare än vi förstår
Syftet med insatsen är att på ett engagerande sätt förtydliga vilket ansvar och vilken påverkan vi invånare och besökare har på våra stadskärnor. Budskapet är bredare än bara handelskonsumtion och fokuserar även på mat, tjänster och upplevelser. Det handlar om utbudet och platsen i sig som gör våra stadskärnor levande och välbesökta – att varje individ bidrar bara genom sitt besök. Folk drar folk, och en välbesökt plats upplevs även som trygg.

I arbetsgruppen har vi haft fokus på att lyfta ett ganska så komplext ämne och göra det mer lättillgängligt just kring varför det är viktigt att värna sin lokala plats. Pandemin har åter satt det lokala i fokus och vi upplever att det finns en större öppenhet bland människor att ta till sig effekterna kring val av konsumtion. När vi nu är drygt 40 städer som anslutit oss hittills, så hoppas vi att kampanjen ska få bra genomslagskraft och få folk att tänka till och bidra till en hållbar och långsiktig förändring”, säger Pia Sandin VD på Malmö Citysamverkan samt Lisa Thörn VD på Uppsala Citysamverkan i ett gemensamt uttalande.

”Alla kan bidra till det city vi vill ha. Varje persons enskilda val påverkar hur levande city blir. Ju fler som besöker oss och väljer att göra sina inköp här, desto bättre blir utbud, trygghet och upplevelse. Det är det här budskapet vi hoppas att hela Sverige ska få upp ögonen för”, säger Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan.

Lokal konsumtion ger mer jobb och ökade skatteintäkter
Kommunikationen innehåller texter och filmer som berör, samtidigt som de enkelt förklarar vad lokal konsumtion innebär i form av inhemska skatteintäkter, arbetstillfällen, miljöaspekter, påverkan på det lokala utbudet av verksamheter, upplevelser och naturliga icke-kommersiella mötesplatser. Saker som alla tar för givet, men som på olika sätt hänger ihop med konsumenters val. För att ta fram relevant fakta har företaget WSP bidragit med sin kompetens.

Vi på WSP är vana vid att arbeta med nationell statistik, men det var en utmaning att få fram underlag för just stadskärnornas påverkan/effekt. Nu när vi lyckats extrahera dessa data ser vi tydligt sambanden mellan städers utveckling och konsumenters val”, säger Fredrik Bergström ek. dr. och affärsområdeschef på WSP.

Upplysningsinsatsen lanseras 9 november och kommer att synas nationellt i olika digitala medier, där cityorganisationerna har stark lokal förankring, samt fysiskt på plats i respektive stad. Utöver detta planeras spridning via olika samarbetspartners. I all kommunikation hänvisas till en landningssida www.ingenpulsutandin.se där mer information finns att läsa.

Jag är stolt över idérikedomen, den starka samverkan och långsiktigheten som kommit fram från cityorganisationerna ännu en gång. På detta sätt är alla med och bidrar till bland annat hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Varje liten del betyder mycket på sikt och kan man växla upp och göra det tillsammans så blir det ännu större effekt. Denna kampanj kommer att vara aktuell under lång tid, för vår gemensamma framtid som invånare i Sveriges städer”, säger Björn Bergman VD på Svenska Stadskärnor.

Följande organisationer deltar:
Aktiv Handel Falköping, Attraktiva Laholm, Attraktiva Oskarshamn, Bollnäsdraget, Borås City, Centrala Stadsrum Falun, Cesam Örnsköldsvik, City Trollhättan, City Örebro, Destination Östersund, Eslövs Stadskärneförening, Företagarna Piteå, Gävle Citysamverkan, Göteborg City Shopping, Halmstad City, Handel i Sölvesborg, Handelsplats Höganäs, Helsingborg City, HessleCity, Kalmar City Samverkan, Karlshamns Centrumförening, Karlskrona City, Kristianstad City, Linköpings innersta, Lund City, Malmö Citysamverkan, Mölndals Innerstad AB, Nysam – Nyköping i samverkan, Position Eskilstuna, På Stan Ängelholm, Stadsliv Kiruna, Stadsutveckling i Sundsvall, Svensk handel Luleå, Södertälje City, Unika Ludvika, Uppsala Citysamverkan, Visit Skellefteå, Visit Umeå, Vänneshandlarna, Västervik City, Västerås Citysamverkan, Ystad i centrum, Åmål

Läs mer om kampanjen på https://www.svenskastadskarnor.se/ingen-puls-utan-din/
eller https://vasterascity.com/ingenpulsutandin/

Medlemsansökan

Mellanrubrik?
Mellanrubrik?
Mellanrubrik?