Sommar i Vasaparken

I vårt arbete med ett tryggt och trivsamt City har vi identifierat Vasaparken som en plats som behöver tillgängliggöras för alla Västeråsare. Vi ser särskilt över barnperspektivet och vill tillsammans skapa en plats om är både trygg, trivsam och rolig för alla. Tack vare en satsning på ett tryggare och trivsammare city, kan du njuta av […]